سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی شهر و ورزش

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میترا وحدتی – کارشناس ارشد معماری منظر- سازمان ملی زمین و مسکن

چکیده:

اراضی استخر کیا کلایه لنگرود همواره به عنوان زهکش شهر لنگرود نقش تعیین کنند ه ای در ایمنی شهر ایفا نموده است ولی متأسفا نه شهرداری لنگرود ، روزانه زباله های شهری را در آن دفن می نماید و شهر را ناخواسته با بحران آب گرفتگی در آینده ای نه چندان دور روبرو می کند . بررسی هائی جهت تغییر کاربری طرح تفصیلی اراضی کیا کلایه لنگرود از تفریحی توریستی به ورزشی تفریحی به کمیسیون ماده پنج پیشنهاد گردید ه، ولی مطالعات نگارنده، ساخت و ساز دائمی را به علت ملاحظات زیست محیطی وتوسعه پایدار در این اراضی خطر ناک می شناسد . از این رو طرح نهائی ، پیشنهاداتی جهت جانمائی فعالیت های ضروری و محدود نمودن این ساخ ت و ساز ها در صورت تغییر کاربری ارائه نموده است. در حقیقت اراضی فوق الذکر جهت تمرینات و مسابقات فوتبال تیمهای ملی و ورزشهائی که می توانند در فضاهای سر پوشیده موقت با استفاده از سیستم اسپیس پیشنهادی ایجاد گردند مناسب شناخته شد .از آنجا که فعال سازی محیط های بیرونی به منظور پیوند های اجتماعی است ، در بخشی از مطالعات امکانسنجی تجارب پرو ژه های جهانی موردبررسی و تعمق قرار گرفت که در مقاله حاضر ایده های طرحهای منتخب جهانی که تشابه و یا درسهائی برای طرح دهکده المپیک اراضی تالاب کیا کلایه لنگرود داشته اند پرداخته شده است . در حقیقت، چون طراحی و ساخت و بهره برداری از دهکده های ورزشی وخلق کار آئی های متعدد در فضا ها ی فعال ، بخشی از تخصص طراحی منظراست ، این مقاله دیدگاه طرح فضای فعال، وسلامتی انسان ومحیط را هدف طراحی منظر قرار داده است.