سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

جعفر نوری – دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران
زهرا ویسه – دانشجوی دکتری مدیریت محیط زیست
گلپر یعقوبی نژاد – کارشناس مهندسی منابع طبیعی
کتایون ورشوساز – دانشجوی دکتری مدیریت محیط زیست

چکیده:

یکی از علل ایجاد آلودگی زیست محیطی فرایندهای تولیدی صنایع است و یکی از انواع آلودگی ها آلودگی های ناشی از دفع فاضلب ها و پساب های صنعتیاست. پساب های صنعتی با در بر داشتن انواع سموم و عوامل مخرب شیمیایی می توانند منابع حیاتی انسان را تخریب و خسارات جبران ناپذیری را وارد سازند . هدف اصلی این مطالعه بررسی پارامتر های پساب تولیدی واحد ، مقایسه انها با استاندراد و رد صورت بالا بودن آن از حد استاندارد ارائه روشهای اصولی جهت تصفیه بهبود و یا کاهش انها است. برای اندازه گیری مشخصات پساب با انجام دو سری نمونه برداری از خروجی واحد نمک زدایی ( آسماری ، بنگستان ، خروجی کلی) میزان پارامترهای مورد نظر با استفاده از روشهای استاندارد مشخص و نتایج با استانداردهای مرتبط سنجیده شد . نتایج مطالعه حاکی از بالا بودن میزان تعدادی از پارامترهای اندازه گیری شده از حدود استاندارد بود. با بررسیهای به عمل امده مشخص گردید دفع پساب تولید شده در واحدهای نمک زدایی و مشکلات ناشی از تزریق پساب تصفیه نشده به چاه ها و یا ریختن این پساب به درون چاه های جاذب ، یکی از معضلات عمده عملیاتی بوده که طی چند سال گذشته باعث تحمیل ضرر و زیان های اقتصادی و زیست محیطی فراوان در مناطق نفت خیز گردیده است. با بررسی انواع روشهای تصفیه پساب با توجه به شرایط موجود استفاده از جدا کننده CPI و جداکننده DGF و سیستم تحت فشار و فیلتر کارتریج و نصب جدا کننده DGF و IGF قبل از فیلتراسیون و یا به کار گیری تابش خورشید تحت عنوان شبنم خورشیدی به عنوان بهترین روش پیشنهاد گردید.