سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید علی اصغر اکبری موسوی – استادیار دانشگاه تهران دانشکدة فنی – دانشگاه تهران
محمد حبیبی پارسا – استادیار دانشگاه تهران دانشکدة فنی – دانشگاه تهران
امیر رهبر کلیشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دانشکدة فنی – دانشگاه تهران

چکیده:

جوشکاری اصطکاکی یک پروسة اتصال حالت جامد است که در آن یک قطعة دوار تحت فشار قطعه ای دیگر قرار می گیرد . به علت مالش بین دو سطح حرارت ایجاد شده دما بالا می رود و دو فلز نرم می شوند . در نتیجه مواد در سطح تماس تغییر فرم پلاستیک کرده و لبه ای پدید می آورند . وقتی مقدار مشخصی از لبه ای شدن روی داد ، چرخش متوقف شده و یک نیروی فشاری دیگر برای تکمیل جوشکاری اعمال می شود .
درمقالة حاضر ، جوشکاری اصطکاکی مداوم با نرم افزار ABAQUS شبیه سازی شده و پلاستیسیتة دو قطعه در محل اتصال مورد بحث قرار گرفته است . از معادلة Johnson-Cook برای شرح رفتار مواد استفاده شده است . این شبیه سازی برای مواد فولاد سادة کربنی و فولاد ضد زنگ انجام شده و شکل لبة تولید شده با آزمایشهایی اعتباربخشی شده است .