سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

محسن آروین – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکدهه علوم، بخش زمین شناسی
سارا درگاهی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکدهه علوم، بخش زمین شناسی

چکیده:

استوک گرانیتوییدی چنار شهر بابک در ۲۹کیلومتری شمال شرقی شهر بابک واقع است. این توده با سن میوسن پایانی ، متعلق به زون ارومیه-دختر بوده و در مجموعه آتشفشانی ائوسن نفوذ کرده است. در این توده، هر چهار مرحله ماگماتیسم پلوتونیک دیده می شود. مطالعات انجام شده نشان می دهد که این توده ساب سالوس بوده و مقدار آب آن حدود ۳ تا ۴ در صد است. استقرار آن در اعماق کم و تحت فرایند جایگیری تحت فشار و استوپینگ ماگمایی به طور همزمان بوده است. این توده از نوع I کوردیلرایی بوده و احتمالاً به علت فرورانش پوسته اقیانوسی نئوتتیس به زیر ایران مرکزی ایجاد شده است.