سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا داودیان دهکردی – استادیار دانشگاه شهرکرد

چکیده:

پاراگنایس های زون برشی شمال شهرکرد که همیافت با اآلوژیت ها می باشند، دارای کانی شناسی فنژیت، کوارتز، فلدسپات آلکالن، گارنت، آیانیت، بیوتیت، تورمالین، روتیل، زیرآن و مگنتیت بصورت آانی اولیه و همچنین کانیهای کلریت و هماتیت بصورت آانی ثانویه هستند. در این پارگنایس ها پورفیروآلاستهای سین تکتونیک گارنت دارای روندهای انکلیزیون حلزونی بوده و در طی شرایط رخساره اکلوژیت و متاثر از فاز دگر شکلی D1 بوجود آمده اند. بلورهای گارنت خود توسط بلورهای همزمان با تکتونیک فلدسیات که خود در طی فاز دگر شکلی D2 بوجود آمده اند، احاطه شده اند. مسکویت فنژیتی و بیوتیت سازنده فولیاسیون میلونیتی بوده که بلورهای فلدسیات همزمان با تکتونیک را در بر گرفته اند و در طی فاز دگر شکلی D3 تشکیل شده اند.