سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: ششمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرزاد تیمناک – مرکز تحقیقات مهندسی فارس – شیراز
علی طهماسبی – مرکز تحقیقات مهندسی فارس – شیراز

چکیده:

پوششهای غنی شده از گرد روی نه تنها بعنوان مانعی در جهت جلوگیری از دسترسی محیط خورنده با قطعه کار عمل می کند و سطوح فلز را در برابر هجوم خوردگی ناشی از هوا، رطوبت و مواد شیمیای حفاظت می کند، بلکه بعلت درصد بالای گرد روی در این نوع پوششها، بعضی از انواع آن می تواند مشابه با پوشش گالوانیزه گرم شرایط حفاظتکاتدی فلز پایه را فراهم نماید.
همچنین و بر خلاف پوشش گالوانیزه گرم، این پوششها فاقد محدودیت های اجرایی جهت پوشش دادن سازه های بزرگ و نصب شده است.
نهایتا با توجه به مزایای آنها در مقایسه با پوشش گالوانیزه گرم، تحقیق و بررسی قابلیت انواع پوششهای غنی شده از گرد روی بعنوان جانشین پوشش گالوانیزه گرم ، موضوع بسیاری از تحقیق های امروزه می باشد.
در این تحقیق، بعضی از خواص و ویژگی های پوششهای غنی شده از گرد روی برپایه اپوکسی، اپوکسی استر، پلی استر غیر اشباع، پلی استرین و اکریلیکی موردازمایش و بررسی قرار گرفت و سپس با خواص و ویژگیهای مشابه درپوشش گالوانیزه گرم مقایسه شد.
نهایتا نتایج بدست امده در آزمایشها وبررسی های انجام شده با همدیگر مقایسه شد و پوشش غنی شده بر پایه اکریلیکی بعنوان یک جانشین مناسبی جهت پوشش گالوانیزه گرم معرفی شد.