سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

قدرت الله فرهودی – بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز
علیرضا جامعی – بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز

چکیده:

پیوسته ایران از پالئوزوئیک تاکنون تحت تاثیر حرکات ورقه ای عربستان، زون فرورانش مکران، توران و همچنین خود قاره شرق ایران مرکزی بوده است.
برای درک بهتر پیامدهای چرخش البرز مرکزی نسبت به البرز غربی، بر روی سنگهای کمربند آتشفشانی در مناطق نزدیک اینچرخش، یک مدل تجربی طراحی و ساخته شد. با انچام آزمایشهای فراوان و مواد گوناگون و با در نظر گرفتنجهت حرکت ورقه ها به یک سری نتیجه های بسیار جالب توجه دست یافتیم. این نتیجه ها با شواهد زمینی همخوانی خوبی نشان می دهند.