سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهر انگیز جوکار – دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه زابل
احمد قنبری – استادیار گروه زراعت دانشگاه زابل
جواد طایی – دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه زابل
شهریار کاظمی – دستیار علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

بحران آب در اکثر مناطق کشور باعث توجه متخصصین کشاورزی به استفاده مجدداز فاضلاب های شهری گردیده است . آبیاری با فاضلاب‌ در کشاورزی علاوه یر تامین نیاز آبی گیاه ، مواد غذایی مورد نیاز آن را نیز تامین می‌کند. اغلب گیاهان زراعی هنگامی که با فاضلاب آبیاری می‌شوند، عملکرد بیشتری حاصل کرده و نیاز کمتری به کود‌های شیمیای دارند که در نتیجه آن مقداری از هزینه‌های تولید کاسته می‌شود، از طرف دیگر ترکیبات آلی و شیمیایی موجود در فاضلاب روی برخی خصوصیات کیفی محصولات زراعی تاثیر می گذارد، همچنین امکان انتقال برخی آلودگیها مانند پاتوژن ها، ترکیبات سمی و برخی فلزات سمی تجمع یافته در گیاه بهانسان و دام نیز وجود دارد. در این پژوهش تاثیرات مطلوب و نامطلوب آبیاری با پساب روی محصولات زراعی بررسی می گردد و در نهایت راهکارهای علمی جهت کاهش خطرات احتمالی ناشی از آلودگی های احتمالی ناشی از پساب فاضلاب ارایه می گردد تا اینکه بتوانیم به راهکار های استفاده پایدار و بهینه از این منبع آب دست یابیم.