سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید محمود حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابانزدایی
احمد احمدیان – دانشجوی دکتری اکولوژی دانشگاه زابل
حامد شفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابانزدایی

چکیده:

دشت سیستان منطقه ای پر جمعیت است که با متوسط درجه حرارت۲۲ درجه سانتی گراد، و بارش ۵۰ میلیمتر و تبخیر و تعرق ۵۰۰۰ میلی متر از شرایط نامساعد اقلیمی برخوردار بوده و براساس شاخص خشکی دومارتن جزو نواحی فرا خشک قرار می گیرد وقوع خشکسالی دهه اخیر شرایط تشدید عوامل محدود کننده حیات گیاهی و جانوری را در منطقه فراهم نموده و خسارتهای جبران ناپذیری را به بیوم و اکوسیستم منطقه وارد نموده است. در این تحقیق سعی خواهد گردید علاوه بر بررسی پیامدهای ناشی از خشکسالی های اخیر، نظیر تخریب زمینهای کشاورزی، خشک شدن دریاچه هامون، بیابانزایی و تخریب بیوم منطقه ازجمله هجوم ماسه های روان به مناطق مسکونی و زراعی، تخریب زیرساختهای اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و خسارات ناشی از فرآیند خشکسالی به بخشهای باغداری، شیلات، کشاورزی و همچنین مخاطرات زیست محیطی ناشی از آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در پایان راهکارهای مناسب جهت کاهش اثرات خشکسالی در منطقه سیستان ارائه شده است.