سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین احمدپور – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
سیروس فلاحی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

واژه پیشران مایع در بر گیرنده اکسید کننده های مایع مثل اکسیژن مایع و فلوئور مایع و اسید نی تریک و همچنیین سوختهای مایع مثل الکل و هیدروژن و در برخی موارد ، مواد افزودنی دیگر مثل آب و کلرور آهن می باشد . پیشران تامین کننده انرژی و سیال کار موتورهای راکت بوده و انتخاب آن یکی از مهمترین مراحل طراحی در یک موتور بوده که تاثیرات بسیار زیادی روی عملکرد سیستم کل موتور و همچنین معیارهای طراحی هر کدام از عضوهای موتور دارد به همین دلیل انتخاب پیشران ، تحت تاثیر عواملی چون قیمت ، تهیه ، جابجایی و مسائل مربوط به ذخیره و نگهداری ، قرار دارد .
در این مقاله با استفاده از الگوی مورد استفاده در طراحی موشک V-2 که در جنگ جهانی دوم به کار گرفته شد . به طراحی و شبیه سازی رآکتور حرارتی موشکهایسوخت مایع پرداخته و نتایج حاصله از آن که به صورت برنامه کامپیوتری به زبان Q- Basic ارائه شده ، با نتایج تجربی مقایسه گردیده است . اطلاعات ورودی به برنامه کامپیوی که در جدول جداگانه ای جمع آوری می شود عبارتند از:
١ – دبی جرمی سوخت و اکسیدکننده .
٢ – نسبت مولی اکسیژن به الکل .
٣ – درصد وزنی آب موجود در سوخت .
٤ – زمان کارکرد موتور .
۵- فشار محفظه احتراق .
٦ – دمای سوخت ورودی به محفظه احتراق .
٧ – عدد ماخ جریان در ورودی نازل همگرا .
٨ – نسبت سطح انبساط نازل همگرا .
٩ – ضریب تصحیح سرعت مشخصه .
١٠ – ضریب تصحیح سرعت مشخصه