سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علیرضا قدرتی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان
محمدرضا غریب رضا – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

دلتاها در جاهایی که رسوبات به و سیله رودخانه تشکیل و حمل می گردد بوجود می اید این رسوبات دهانه ساحلی را که از اواخر دوره کواترنری بجا مانده اند پر می کنند. و تا امتداد سواحل پدیدار می شونهد. همچنین در شرایطی که میزان انباشتگی رسوبات دهانه رودخانه ها بیش از رسوبات ناشی از فرسایش ساحلی باشد در شکل گیری و بوجود آمدن دلتا نقش موثری دارد. نوار ساحلی دریای خزر در محدوده استان گیلان بویژه مصب رودخانه های بزرگ نظیر دلتای سفیدرود، اثر عوامل طبیعی قاره ای و دریایی تغییرات بسیار چشمگیری داشته است. تغییر در موقعیت این سواحل موجب وارد آمدن خسارات فراوانی شده است. تغییرات دبی آبهای ورودی از خشکی، میزان متفاوت آورد رسوب و ماهیت جابجا شونده و فرسایش پذیری رسوبات ساحلی تغییرات تراز آبی دریا الگوی جریان ها و امواج دریای خزر از جمله تغییرات خطوط ساحلی دریای خزر در دلتای سفیدرود به شمار می رود. در تحقیق فوق با استفاده از اطلاعات عکسهای هوایی سالهای ۱۳۴۶ و ۱۳۷۳ در مقیاس ۱/۲۰۰۰۰، تصاویر ماهواره ای و نرم افزار های Ilwis و photoshop میزان و نرخ پیشروی و پس روی سواحل دلتای سفیدرود برآورد گردید. پیشروی آب در مناطق آستانه اشرفیه ۸۴/۰۸ هکتار لاسکوکلایه ۱۴۳۰ هکتار که بالاترین پیشروی آب در منطقه ساحلی گیلان می باشد. بندر علی آباد کیاشهر، چمخاله، انبارسر، دستک و حسن بکنده از جمله مناطق حساس در مقابل پیشروی آب در دلتای گیلان هستند.