سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میثم خسروی – دانشگاه شهید باهنر کرمان
جواد سلاجقه – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

به طور معمول در ساختمانهای فلزی از مهاربندهای ضربدری جهت تحمل نیروهای جانبی و کاهش تغییر مکان جانبی طبقات استفاده می گردد. از طرفی طرح اعضا و اتصالات مهاربند، به ضرائب رفتار سازه که تابع عواملی از قبیل شکل پذیری، درجه نامعینی و اضافه مقاومت سازه م یباشد، وابسته است. بادبندهای هم محور در قابهای مهاربندی شده از سختی جانبی زیادی برخوردار م یباشند ولی از شکل پذیری مناسب بهر همند نیستند. دراین مقاله به بررسی شکل پذیری و انرژی پذیری اعضاء و اتصالات بادبندهای هم محور با استفاده از رفتار هیسترتیک سازه پرداخته می شود. دراین بررسی سازه مورد نظر توسط نرم افزارANSYS تحت بارگذاری استاتیکی متناوب و افزاینده تحلیل می گردد.باتوجه به تحلیل انجام شده، نمودارهای هیستر زیس و نمودارهای نیرو- جابجایی را رسم کرده، سپس میزان شکلپذیری و انرژی پذیری سازه مورد بررسی و تحقیق قرار م یگیرد. در ضمن از نتایج تحلیل سه ساختمان۱، ۴و۸ طبقه با استفاده از آنالیز غیر خطی بار افزون (Push over) نیز استفاده میگردد.