سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سمینار کاهش اثرات و پیشگیری از سیل

تعداد صفحات: ۴۱

نویسنده(ها):

فرود شریفی – استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

در اثر بارش های شدید نوزدهم و بیستم مرداد ماه سال ۱۳۸۰ سیلاب مخربی در حوزه ابخیز سد گلستان به وقوع پیوست و سپس با پیوستن ابراهه های فرعی زیرحوزه مادرسوو ورود مواد ریز و درشت رسوبات بهمراه تنه درختان از این ابرهه ها باعث پس زدن آب و افزایش انرژی آن و ریشه کن نمودن درختان تنومند بستر اصلی رودخانه شده و موجب تخریب پل ها و جاده منطقه جنگل گلستان گردید و متاسفانه تعدادزیادی از هموطنان را به کام مرگ فرستاد و تعداد ی را نیز بی خانمان کرد. دراین مقاله سعی شده است ضمن بررسی اطلاعات اولیه وضعیت طبیعی منطقه و تغییرات ان و بررسی مسایل اقلیمی و بارشهای تاریخی و بارشهای مرداد ۸۰ و ۸۱ علل وقوع سیل تجزیه و تحلیل گردد. سپس برای محاسبه دبی حداکثر سیل سالهای ۸۰و۸۱ در زیرحوزه های مختلف برای جلوگیری از وقوع سیلهای مشابه راه حلهای کوتاه مدت و بلندمدت ارائه گردد.