سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هومان اعتصامی فرد – دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی کشتی سازی و مهندسی دریایی، دانشگاه ص
محمدرضا خدمتی – استادیار دانشکده مهندسی کشتی سازی و مهندسی دریایی، دانشگاه صنعتی امی

چکیده:

در این مقاله در ابتدا پیچش مقاطع سلولی و تئوری های مربوطه بررسی می گردد. سپس برنامه ای که بدین منظور در محیط نرم افزار MATLAB تهیه شده توضیح داده می شود. در نهایت نتایج به دست آمده از برنامه تهیه شده که بر اساس تئوری پیچش مقاطع سلولی می باشد با نتایج تحلیل المان محدود (نرم افزار ANSYS) مقایسه می شود.