سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

پرویز سرمدی خضرلو – کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوس
دکتر رسول شفایی – استادیار دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

امروزه با رشد اقتصادی قابل توجه در کشورهای در حال توسعه از یک طرف و رشد جمعیت از طرف دیگر پروژه های ساخت بیش از پیش در حال افزایش و توسعه می باشند. در این راستا اندازه گیری عملکرد پروژه های مذکور از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد. نویسندگان مختلفی به بررسی چارچوب ها و سیستم های اندازه گیری عملکرد در شرکت های تولیدی پرداخته اند. لیکن تحقیقات کمی در مورد روش های اندازه گیری عملکرد در سازمان های پروژه محور علی الخصوص شرکت های پیمانکاری ساخت صورت پذیرفته است. در این مقاله ضمن بررسی ساختار سازمانی شرکت های پیمانکاری ساخت، به اهمیت اندازه گیری عملکرد در این شرکت ها پرداخته شده و چارچوب ها و روش های اندازه گیری عملکرد توسعه یافته در این حوزه مقایسه و نقاط ضعف و قوت آنها مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج حاصل از بررسی های این مقاله، می تواند به عنوان مبنای مناسبی برای طراحی سیستم اندازه گیری عملکرد برای شرکت های پیمانکاری ساخت قرارگیرد.