سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: همایش مشترک مهندسی کامپیوتر و مکانیک
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
شیرین بهرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
مجید رحیمی نسب – استادریار گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده کامپیوتر، دانشگاه لرستان
بهروز حسین پور – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:
امروزه فناوری اطلاعات و به خصوص معماری سرویس گرا فرصت هایی را در جهت بهبود چابکی و تصریح در تطبیق نیازمندی های کسب و کار با زیر ساخت فناوری اطلاعات به وجود آورده است. از آنجا که سازمانها در فرایند استفاده از این فناوری با چالش های زیادی نظیر چگونگی تعریف سرویس، مدیریت طراحی، ساخت و ارائه سرویس ها، طراحی ساختار تصمیم گیری ، سنجه ها و معیار های ارزیابی مواجه می شوند، و ممکن است علی رغم صرف انرژی زیاد و سرمایه گذاری های کلان، از مسیر صحیح منحرف شده و دچار شکست شوند. از این رو نیازمند پیاده سازی یک مدل حاکمیت مبتنی بر معماری سرویس گرا هستند که چارچوبی را جهت پوشش ابعاد مختلفی نظیر فرایند ها، افراد، استانداردها، سیاست ها و تکنولوژی ارائه نماید و بر اساس فرآیندهای تدریجی و تکرار پذیر مشخص نماید که چه اقداماتی را در گذار به سمت معماری سرویس گرا انجام دهند. با وجود اینکه چارچوب موجود حاکمیت در معماری سرویس‌گرا روشی نوین در ساخت سیستم های اطلاعاتی توزیع شده به شمار می آید اما مدل های فعلی چارچوب حاکمیت SOA محدودیت هایی را نیز بوجود می آورند. به منظور غلبه بر محدودیت های ساختاری باید مواردی در چارچوب های موجود ارتقاء یابد.