سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

صالح خدیور – دانشکده کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت تهران
یونس رحمانی – دانشکده کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت تهران

چکیده:

آموزش الکترونیکی به عنوان جدیدترین ابداع در دهه اخیر در عین حال که بسیار موثر و کارآمد است بسیار مقرون به صرفه بوده و برای تمامی اقشار قابل دسترس می باشد مزایای بیشمار این پدیده ی نو در صنعت آموزش برهیچ کس پوشیده نیست لیکن راه اندازی و به کارگیری ان با مسائلی مواجه است که در برخی از کشورها به خصوص کشور ما این مسائل بیشتر به چشم می آیدکه برخی سخت افزاری ، برخی نرم افزاری و برخی فرهنگی و ینز برخی به نیروی انسانی و روش مدیریت آموزش مربوط می شود از این رو در این مقاله سعی شده به این مشکلات و چالشها پرداخته شود و فرض براین است که خواننده با آموزش الکترونیکی و ویژگی های آن آشنایی کامل دارد اهمیت این بررسی از آن رو است که عموما هنگام بروز پدیده های نوین به کاربردها مزایا و منافع آن بیشتر از جوانب منفی مشکلات و معایب آن پدیده توجه شود این امر برای افرادی که از نزدیک با چنین سیستم هایی مواجه بوده اند ملموس تر است مشکلات و محدودیتهایی از قبیل رو در رو بین استاد و دانشجو نداشتن محتوای درسی کافی مطابق با نیازهای موجود افزایش سطح توقع دانشجویان به دلیل صرف هزینه ی با لا وجود مشکلات شدید فرهنگی و اجتماعی در جامعه مانند قانون حمایت از مالکیت معنوی و … از جمله مسائلی هستند که دانشجویان این سبک از آموزش با آن مواجه هستند. دراین مقاله با بررسی یک مطالعه موردی اولین دانشگاه مجازی رسمی ایران مشکلات و مسائل دانشجویان طی یک تحقیق پیمایشی مورد استخراج قرار گرفته و داده های گردآوری شده با استفاده از آزمونهای اماری مورد تست و بررسی قرار گرفتها ست. نتایج به دست آمده نشان میدهد که علی رغم وجود مشکلات و مسائل فنی در زمینه زیرساختها، مسائل فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی از جمله چالشهایپیش روی این دانشگاهها در ایران هستند.