سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد کارآموز – استاد دانشکده عمران ومحیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مسعود تابش – استادیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران
رضا کراچیان – استادیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران
سارا نظیف – دانشجوی کارشناسی ارش آب دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

تراکم بیش از اندازه جمعیت در تهران بزرگ و مسائل و مشکلاتی که پاره ای از آنها معلول جمعیت زیاد وروند رو به رشد مهاجرت به شهر تهران است و همچنین محدودیت منابع تامین اب انجام مطالعات کاربردی مستمر در زمینه تامین آب و استفاده از بهینه از کلیه امکانات موجود در راستای بهبود کیفیت آب تخصیص داده شده را ایجاب می نماید. با توجه به هزینه های بسیار بالایی که برای تامین آب صرف می شود شبکه آبرسانی شهر تهران به دلیل فرسودگی و عدم اعمال مدیریت صحیح کمی و کیفی از کارایی لازم برخردار نبوده و با مشکلات بسیاری در ارتباط با توزیع مطلوب آب روبرو است. سیستم تامین و توزیع آب شهری تهران ازمولفه های متعددی شامل منابع آب، پمپاژ، ذخیره سازی، توزیع، جمع آوری فاضلاب و تصفیه آن تشکیل شده است. اندرکنش بین این مولفه ها پیچیدگی خاصی به سیستم عرضه و تقاضای آب در تهران بخشیده است. در این مقاله ابتدا به بررسی کوتاهی در مورد وضعیت هریک از این مولفه ها در شرایط موجود پرداخته می شود. در ادامه به بررسی چالش ها و دغدغه های موجود در هر یک از بخش های عمده سیستم تامین و توزیع آب از ابعاد گونانگون پرداخته شده و در نهایت راه کارهایی در جهت حل و کاهش نگرانی های موجود در ارتباط با شبکه تهران ارائه می شوند.