سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس ملی خرما، چالشها و پتانسیلهای تولید و صادرات خرما در ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمدرفیع دهواری – کارشناس نخیلات سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان

چکیده:

خرما یکی از محصولات بسیار مهم کشور ایران است که از دوران باستان تاکنون کشت می‌شود. این محصول یک غذای طبیعی و پرارزش می‌باشد و خوراک مهمی برای اقشار جامعه در همه ادوار تاریخ بوده است. شناخت جایگاه واقعی خرما و توجه بیشتر به تولید، فرآوری و صنایع تبدیلی باعث توسعه کشت این محصول کشاورزی را فراهم می‌آورد. این محصول از نظر صادرات نیز برای کشور حائز اهمیت است. لذا با اجرای راهکارهای موثر و بهبود کشت و برداشت خرما، می‌توان به مقام ممتازی از نظر صادرات و رقابت با سایر کشورهای صادرکننده دست یافت. استان سیستان و بلوچستان با دارابودن ۵/۴۲۶۲۳ هکتار نخلستان‌های آبی و دیم و تولید ۳۲/۱۵۳۱۲۰ تن انواع خرما از نظر سطح زیر کشت بارور و تولید در کشور دارای رتبه سوم و از جایگاه ممتازی برخوردار است. ارقام مصنوعی از خرما با درجه مرغوبیت‌های متفاوت در استان تولید می‌شود که مهمترین آنها مضافتی و ربی است. از مهمترین چالش‌های فراروی تولید، فراوری، بسته‌بندی و صادرات خرما در استان پایین بودن میانگین عملکرد در واحد سطح باغات، خرد مالک بودن اکثریت قریب به اتفاق باغداران منطقه، نبود دستگاه‌های مکانیزه جهت عملیات بهزراعی، برداشت و بسته‌بندی موجب افزایش هزینه تولید و کاهش کمی و کیفی محصول خرما شده است.