سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی یقطین – کارشناس گروه مطالعات صنایع دریایی، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صن
محمد صاحبکار – مدیر گروه مطالعات صنایع دریایی، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی

چکیده:

در حال حاضر نیاز فراوان کشور به ساخت شناورهای کوچک – چه در بخش نظامی و چه در بخش تجاری – نیازی است که به روشنی احساس می شود. طرح جایگزینی شناورهای سنتی برایا جایگزینی ۶۰۰۰ لنج چوبی و گسترش حمل و نقل دریایی در بنادر جنوب کشور باعث شده تا به این مبحث به طور جدی توجه شود. لذا در صورت برنامه ریزی صحیح در این زمینه، می توان شاهد برپایی کارگاه های جدید شناورسای و ارتقاء سطح کیفی کارگاه های سنتی ساخت شناور بود که نتیجه این امرپر رونق شدن صنعت ساخت شناورهای کوچک در سطح کشور است. در این مقاله در ابتدا با اشاره به پیشرفت های بوجودآمده در ساخت شناورهای کوچک دفاعب، سعی شده تا پتانسیل موجود برای ساخت سایر شناورها به روشنی بیان شود و با الگوبرداری از پیشرفت صنایع دفاعی، راهکارهای موثری را برای توسعه این بخش مطرح کرد. در پایان نیز به مشکلات و ارائه برخی پیشنهادها پرداخته شده است.