سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی نیک پور – کارشناس فنی مطالعات پایه ، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران ، وزارت نی
لیلا سرابیان – کارشناس مسئول مطالعات پایه، دفتر محیط زیست و توسعه پایدار، وزارت جهاد

چکیده:

منطقه مورد مطالعه سه هزار و سردابرود جزو مناطق پر باران کشور محسوب می شود. دراین حوزه ها یخچالهای عظیمی مشاهده می شود که مربوط به دوران سوم زمین شناسی می باشد. این یخچالها هر از چندگاهی بدلیل تغییرات آب و هوایی ذوب شده و ایجاد سیلاب های بزرگی می نماید، بنابراین مهمترین عامل ایجاد رسوب در حوزه های مورد مطالعه سیلاب می باشد که در این تحقیق سعی شده این پارامتر نیز مورد مطالعه قرار گیرد.
بر طبق بررسی های انجام شدهمشخص گردید که مقادیر رسوب در این دو حوزه کاملا متفاوت می باشد به طوریکه میزان تولید رسوب رودخانه سه هزار تقریبا ۴ برابر رودخانه سردابرود می باشد. درحوزه سردابرود ذوب یخچال عامل اصلی دبی پایه رودخانه در فصل تابستان بوده اما درخوزه سه هزار ذوب یخچال عامل اصلی سیلابهای تاریخی تابستانه می باشد. بنابراین میزان رسوبات تحت تاثیر آبدهی متغیر می باشد و به همین دلیل رسوب ویژه حوزه سه هزار ۲۱۱ تن در کیلومتر مربع در سال بوده در حالی که در حوزه سردابرود میزان رسوب ویه ۵۹ تن در کیلومتر مربع در سال می باشد.