سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نوروز محمد نوری – دانشیار، دانشکده مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
رسول اسمعیل نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
صابر محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکاترونیک ، دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

در محاسبه ابعاد هندسی پروانه های ناهمسانگرد چالش هایی علاوه بر مشکلات طراحی پروانه های تک وجود دارد . در این مقاله با استفاده از نمودارهای عملکردی پروانه های تک به محاسبهابعاد پروانه های سیستم CRP پرداخته شده و چالش های طراحی سیستم پروانه CRP مورد بحث و برر سی قرار گرفته است. در این بررسی راهکارهایی که تا به حال پیشنهاد داده شده اند، ارائه خواهد شد . این چالش ها بیشتر با هدف بدست آوردن هندسه سیستم پروانه های ناهمسانگرد به وسیله نمودارهای عملکردی، مورد مطالعه قرار گرفته اند .رسیدن به بازدهی و تراست ۱ بالا و صفر کردن گشتاور وارد به بدنه ، اهداف این مقاله می باشند.