سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

بهروز ارباب شیرانی – استادیار دانشکده صنایع و سیستمها، دانشگاه صنعتی اصفهان
افشین شهلایی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد دنشکده صنایع و سیستمها، دانشگاه صنعتی اصفهان
تقی رضوان قهفرخی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده صنایع و سیستمها، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

امروزه مدیریت دانایی به عنوان یکی از ابزارهای مهم و شاید مهمترین ابزار جهت توانمندسازی سازمان¬ها به شمار می¬رود. شماری از محققین عصر حاضر را دوران عبور از عصر اطلاعات و ورود به عصر دانایی نامیده¬اند. مدیریت دانایی در سازمان¬ها دارای دامنه بسیار گسترده و اشکال متفاوت می¬باشد. با این حال استفاده از راهکارهای مدیریت دانایی همواره با چالش¬های گوناگونی روبرو بوده است. در اغلب موارد سازمان¬ها بدون درک صحیح چالش¬های فراروی پروژه¬های مدیریت دانایی و تلاش و بسترسازی مناسب برای حل آنها، اقدام به بکارگیری راه¬حل¬های مبتنی بر دانایی نمودند که این امر نه تنها امتیازی برای سازمان ایجاد نمی کند، بلکه هزینه¬های گزافی هم بر سازمان تحمیل می نماید. شناخت این چالش¬ها یکی از اساسی¬ترین مراحل فرآیند بکارگیری سیستم¬های مدیریت دانایی می باشد. در این مقاله با استفاده از یک رویکرد نوین بازار دانایی به تجزیه و تحلیل چالش¬های فراروی سیستم¬های مدیریت دانایی پرداخته می شود. در این رویکرد دانایی به عنوان کالای ذی قیمتی در نظر گرفته می¬شود که ضمن تطابق آن با بازار، تحلیل¬های اقتصادی در مورد آن انجام می¬شود.