سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

دکتر مرتضی منطقی – هیأت علمی گروه روان شناسی، دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

مقاله حاضر پس از اشاره‌ای که به نقش فن آوری‌های ارتباطی جدید در نوآوری‌های آموزشی دارد، به عنوان یک نمونه موردی، مقاومت‌هایی را که در برابر گسترش فن‌‌آوری‌های ارتباطی جدید در عرصه نظام آموزشی غرب مطرح شده است، مورد بررسی قرار داده است. مقاله پس از طرح مقاومت در برابر نوآوری‌های آموزشی (مبتنی بر فن‌‌اوری‌های ارتباطی جدید) در غرب، به بررسی راهکارهای ارایه شده از سوی محققان غربی، در جهت فایق آمدن بر مقاومت های پیش گفته، می پردازد. در ادامه، پس از طرح موانع و مشکلات فن آوری‌های ارتباطی جدید در ایران، به اجمال به راههای غلبه بر مشکلات اخیر، پرداخته خواهد شد.