سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

اردشیر رضایی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

امروزه علوم پیشرفته باسرعتی سرسام آور برکرانه های جوامع بشری سایه افکنده است وانفجاردانش واطلاعات گستره فکروآرمانهای انسانها را تسخیرکرده است. گرچه منشاهمه این تحولات وسرچشمه همه این تغییرات به شان وکرامت انسان مربوط است اماچگونه این فناوری ها وابزارهای ساخته دست بشری ابعادوگستره های فکری وادراک خالق خودراتحت الشعاع قرارمی دهد وبرجوامع انسانی وارزشها وباورهای حاکم براین نهادهای اجتماعی تاثیرمی گذارد .این مقاله تلاش دارد ضمن بیان اهمیت وضرورت بهره مندی از فناوری های نوین به بررسی ابعادآثارتکنولوژی برفرهنگ جوامع انسانی وچشم انداز های استراتژیک سازمانی بپردازد و راهکارهایی برای تسهیل تغییرات در مدیریت استراتژیک سازمان یعنی تدوین واجرای برنامه های راهبردی ازطریق همسونمودن وتلفیق عامل تکنولوژی و اعتلای فرهنگ وارزشهای حاکم برجوامع ارائه نماید.