سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۵۶

نویسنده(ها):

فرنود حسنی –

چکیده:

در بررسی شاخص ها و عوامل موثر بر مدل جدید توسعه مبتنی بر دانایی محوری در جوامع و سازمانها نقش و جایگاه آموزش به عنوان یکی از مهمترین ارکان هدایت کننده جریان گرایش و پیاده سازیدانش مداری، دانایی محوری یا اطلاعات مداری غیر قابل چشم پوشی است در این بین مهمترین ابزار و سرمایه برای دستیابی به توسعه منطقی و اصولی، سرمایه های انسانی می باشند و آشکار است که قرار گرفتن این سرمایه های عظیم و بالقوه در مسیر کلی جریان هدفمند توسعه دانایی محور در ساختار یا یک جامعه یا یک سازمان، برای استفاده بهینه از حداکثر پتانسیل ها و به خدمت گرفتن آنها در جهت ارتقاء سطح دانش منابع انسانی و در نتیجه بالا رفتن کارایی ایشان در یک سیستم مدیریت شدن دانش مدار در گرو آموزش های مبتنی بر استانداردهای این مدل است.
هرچند که توسعه دانایی محور به عنوان یک مدل جدید از فرایندهای توسعه ای ارائه شده است و آنچه در نگاه تول از آن به ذهن متبادر می شود تکیه بر دانش و اطلاعات است، اما برای رسیدن به یک ذهنیت مناسب از این مدل باید دیدگاه کلانی به موضوع دانایی محوری داشت و تاثیرات دانایی محوری را در تمام شاخص های اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و … جستجو کرد، چرا که شاخص های توسعه بر یکدیگر تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم دارند به گونه ای که نقص و ضعف هر کدامروند شاخص های دیگر را نیز تحت الشعاع خود قرا رمی دهد. توجه عمیق به این مسئله باعث میشود در جوامه و سازمان هایی که دانایی محوری را الگوی توسعه ای خود قرارداده اند هنگام بررسی جایگاه اموزش به عنوان یکی از مهمترین زیر ساختهای دانایی محوری در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر در آن بر اساس استانداردهای علمی و فنی و تاثیرات اقتصادی امری ضروری و اجتناب ناپذیر باشد.