سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدحسین میرحسینی – عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی استان یزد

چکیده:

با توجه به موانعی که بر سر راه ارتباط صنع ت با مراکز تحقیقاتی وجود دارد، دستیابی به روش های کارآمد در توسعه همکاری این دو قطب، مستلزم شناخت دقیق تر تکنولوژی حاکم بر صنایع و استعدادهای نهفته در مراکز تحقیقاتی است . در انتقال تکنولوژی و از طرفی توانایی کسب اطلاعات در محورهای طراحی ساخت، طراحی واحدهای تولید کننده محصول، بهره برداری واحد و احداث واحد تولید کننده محصول حائز اهمیت است . در این مقاله با بررسی موانع ارتباطی صنعت با مراکز تحقیقاتی، ساختار صنایع و جایگاه تکنولوژی های حاکم بر صنایع ایران، مشکلات و تنگناهای موجود در صنایع و راهکارهای پیشنهادی، ب رقراری ارتباط بین طرفین و ساختار تشکیلاتی مناسب در توسعه اعتماد متقابل مورد مطالعه قرار می گیرد .