سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سهراب دهقان – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
علیرضا سوهانی دربان – مربی – عضو هیات علمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
لاله فکری – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

به منظور بررسی چالش های اشتغال تحقیقی میدانی و کتابخانه ای در سطح استان خراسان با گرد آوری اطلاعات پرسشنامه اس در خصوص دانشجویان و فارغ التحصیلان کشاورزی انجام شد و نتایج عواملی به دو بخش درونی و بیرونی تقسیم می شود که %۴۰ دانشجویان بیان داشتند تناسبی بین ظرفیت فعلی پذیرش دانشجو و بازار کار وجود ندارد و تناسب مواد آموزشی و بازار کار فقط %۱۳ خوب می باشد و این در خصوص امکانات آموزشی جهت پرورش نیروهای متخصص در مجموع خوب و بسیار خوب %۱۹ است . از طرفی تناسب اطلاعات اعضای هیئت علمی و مدرسین دانشگاه با اطلاعات روز %۳۷ کمتر از حد واقعی است وزضایت دانش آموختگان رشته کشاورزی از رشته خود تنها %۱۱ بسیار خوب بوده است که در صورت کاربردی شدن رشته ها و سر فصل ها و بر طرف شدن مکاتبات اداری و تسهیل در پرداخت وام ها جهت اشتغال فارغ التحصیلان کشاورزی باعث افزایش اشتغال و کاهش بیکاری در این بخش و شکوفایی اقتصاد کشاورزیکشور می شود