سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

روح الله مهدی نواز اقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی پزشکی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر حمید میرزاده – دانشیار دانشکده مهندسی پزشکی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر مرتضی دلیری – مرکز تحقیقات مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی

چکیده:

در این مطالعه سطح فیلم پلی اتیلن ترفتالات (PET) در معرض نور لیزرهای اکسایمر کریپتون فلوئورید (KrF) و کربن دیوکسید (CO2) ضربه ای قرار گرفت و تغییرات خواص سطح حاصل از پرتودهی لیزر، توسط میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM) و اندازه گیری زاویه تماس بررسی شد. چسبندگی باکتری Escherichia Coli K-12 روی سطوح پرتودهی شده با لیزر کریپتون فلوئورید و کربن دیوکسید به صورت in vitro مطالعه شد و تعداد باکتری هایی که به سطوح چسبنده بودند از طریق رنگ آمیزی گرم (Gram staining) و مشاهدات میکروسکوپ نوری بررسی شد. آزمایش کشت باکتریایی نشان داد که چسبندگی باکتری E.Coli K-12 به سطوح پرتودهی شده با لیزر در مقایسه با سطوح اصلاح نشده بیشتر است.