سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهدی خاکیان قمی – مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه، گاوازنگ زنجان
جلال صمیمی – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف
محمود بهمن آبادی – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

بهمن های هوایی فوق العاده پرانرژی در طول یک دوره تقریباً ۵ ساله با استفاده از آرایه ای از آشکارسازهای سوسوزنی در دانشگاه صنعتی شریف ثبت شدند . مجموعة این داده ها و وابستگی آنها به زاویه سرسویی مشاهده شده و مورد تحلیل قرار گرفته است . در طول یک سال تقویمی، چشمه های مختلف در زوایای سرسویی متفاوتی در میدان دید آشکارسازهای ما قرار می گیرند . به دلیل ضخامت جو عبوری برای بهمن های هوایی شمارش بهمن ها به شدت به زاویه سرسویی وابسته است . چشمه های گامای پر انرژی کاتولوگ سوم ماهوارة EGRET مورد بررسی قرار گرفتند و با داده های جمع آوری شده با روش افزونی بررسی شدند . حدهای بالایی برای تعدادی از این چشمه های EGRET به دست آمد که شامل ۶ هسته کهکشانی فعال و ۴ چشمه ناشناخته است . در ادامه آهنگ رخدادهای بهمن های هوایی را برای این ۱۰ چشمه بررسی نموده و شاری برای تک تک آنها به دست آوردیم . در نهایت شارهای محاسبه شده را با شارهای گزارش شده توسط ماهواره های EGRET و CompTelمقایسه نمودیم .