سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محبوبه علینقی خانی – دانشجوی زمین شناسی(تکتونیک) دانشگاه شهید بهشتی،تهران
محسن پورکرمانی – گروه زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران
مهدی زارع – پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
احمد ادیب – پژوهشکده سوانح طبیعی وابسته به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران

چکیده:

منطقه کوهرنگ نسبت به مناطق هم جوار خود در شمال و شرق فعالیت لرزه خیزی نسبتاً بالاتری دارد و نسبت به جنوب و غرب آن لرزه خیزی کمتری نشان م یدهد. مهمترین هدف پژوهش نیز پ یبردن به سرچشمه این فعالیت متمایز و ارزیابی میزان خطرات زلزله و حوادث ناشی از آن در آینده است . در این پژوهش بعد از انجام مطالعات مقدماتی، نمودار پارامترهای اصلی و بزرگی زلزله، نقشه گسل ها و نقشه سایزم وتکتونیکی منطقه کوهرنگ تهیه و تجزیه و تحلیل شده است . همچنین بعد از تعیین جهت استرس وارد بر منطقه ،گس لهای موجود در منطقه و نوع فعالیت آ نها بررسی شده و توان لرز هزایی گس لهای فعال و بیشینه شتاب به روش تعیینی با در نظر گرفتن دو نوع چشمه لرزه ای(خطی و ناحیه ای) محاسبه شده است. از این پژوهش نتایج مهم و کاربردی و پیشنهاداتی برای مطالعات آینده به دست آمده است.