سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

روح اله قدیری – گروه مدیریت تکنولوژی – مرکز صنایع نوین ایران

چکیده:

فعالیت آینده نگاری از اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی به سرعت گسترش یافت . پیش از آن و در اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی، ژاپنی ها با استفاده از روش دلفی ( که توسط متخصصان یک موسسه آمریکایی ابداع شده بود ) پیش بینی هایی در خصوص علم و تکنولوژی انجام دادند و تاکنون آنرا هر پنج سال یکبار تکرار کرده اند . ابداع روش دلفی و استفاده ژاپنی ها از این روش، دستاوردهایی بسیار بیشتر از یک پیش ِبینی تکنولوژی ۱ ساده بدنبال آورد و باعث پیدایش پارادایمی جدید به نام آینده نگاری ۲ گردید که اکنون در بسیاری از کشورها توجه سیاستگذاران و تصمیم گیران را به خود جلب نموده است . در این مقاله ابتدا راجع به ابداع روش دلفی و پیش بینی تکنولوژی بوسیله آن مختصری بحث می گردد . پس از آن به بررسی تجربه کشورهای ژاپن ( بعنوان باسابقه ترین کشوردر زمینه آینده نگاری ) ، آلمان ( بعنوان کشوری که با استفاده از تجربه ژاپنی ها چندین پروژه آینده نگاری را در کمتر از یک دهه به انجام رسانید ) ، انگلستان ( بعنوان کشوری که سیستماتیک
ترین رویکرد را به مقوله آینده نگاری داشته ) و کشورهای آفریقای جنوبی و ترکیه ( بعنوان کشورهایی درحال توسعه که از آینده نگاری استفاده نموده اند ) پرداخته، مطالبی در این خصوص مطرح می شود . در قسمت نتیجه گیری نیز در قالب ارایه یک جدول به وجود تفاوتهایی چند در انجام آینده نگاری در این کشورها اشاره شده و مقاله خاتمه می یابد