سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

هوشنگ خسروی – دانشجوی دکتری بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک دانشکده مهندسی آب و خاک دانشگ
حسینعلی علیخانی – استادیار دانشکده مهندسی آب و خاک دانشگاه تهران

چکیده:

در فن آور ی زیست پالایی میکروبی (Bioremediation) از ریزموجودات یا فرآورده های بیولوژیک آنها (بویژه باکتری ها ) در جهت کنترل،کاهش یا حذف آلودگ ی از محیط زیست مدد گرفته می شود . این محیط می تواند آب، خاک، فاضلاب، لجن و …. باشد .. میکروارگانیسمها دارا ی توان تجزیه ترکیبات آل ی مختلفی میباشند، تجزیه یک ماده معمولا حاصل تشریک مساعی میکروارگانیسم – های مختلفی است در جدول یک برخی از میکروارگانیسمهای شناخته شده و آلایندههایی که قادرند تجزیه کنند آورده شده است