سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

قدرت الله فتحی – دانشگاه شهید چمران اهواز
فرشاد ابراهیم پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
عطا الله سیادت – دانشگاه شهید چمران اهواز
عبدالکریم بنی سعیدی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد

چکیده:

تعیین روش کنترل مطلوب علف های هرز از لحاظ پایداری محیط زیست و پایین بودن آستانه زیادی اقتصادی برای زارع از مهمترین عوامل در مبارزه با علف های هرز بحاسب می آیند. برا ین اساس آزمایشی با ده تیمار شالم آترازین + آلاکلر و آترازین + الاکلر ۹ یک بار کولتیولسیون + توفوردی آترازین + آلاکلر + دوبار کولتیراسیون ، ارادیکان + ارادیکان + یک بار کولتیواسیون + توفرودی ، ارادیکان + دوبار کولتیواسیون ، یک بار کولیتواسیون + توفوردی ، دو بار کولتیواسیون + توفوردی و دو تیمار شاهد شامل بدون کنترل علف های هرز و کنترلک امل علف های هرز در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در محل مزرعه تحقیقاتی دانشکده رایم دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا گردید.