سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

الناز رستم پور – مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،
محمدرضا ابوالحسنی – مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،

چکیده:

در این مقاله چگالی حالا ت بیلیارد آندریف را به دو صورت نظریه ماتریس کاتوره ایRMT و نظریه مدار پریودیک ( کوانتش نیمه کلاسیکی بو هر – سـامرفیلد ) بررسـی میکنیم . وجود یک گاف در نقطه کوانتومی متصل به ابررسانا یکی از نشانه های آشوب کوانتومی است . بیلیارد آشوبناک گافی پیرامون طیف انرژی فرمی دارد در صورتیکه بیلیارد انتگرال پذیر چگالی حالات به طور خطی کاهش مییابد . انرژی گاف Egap متناظر با مقیاس زمانی h/Egap میباشد و برایτdwellخیلی بـزرگ کلاسـیکی اسـت مقیاس زمان کوانتومی، زمان اهر نفستτE است . هر دو تئوری وابستگی انرژی گاف به τE را بطور سازگار توصیف می کنند .