سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا خوگر – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
عزیز شاهرخ نیا – کارشناس بازنشسته مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

چکیده:

سالاردینی (۱) گزارش کرده اند که اگرچه میزان برداشت فسفر خاک با توجه به نوع گیاه متفاوت است ولی بهر حال این میزان معمولاکمتر از ۲۰ کیلوگرم در هکتار در سال است (۱). بابر نیز گزارش کرد که اگرچه میزان نسبتا زیادی فسفر برای رشد گیاه اساسی است اما مقداری که به وسیله گیاه مستقیما جذب می شود در غلظت بسیار کم و در حدود۰/۳-۰-۰۱ میکرومولار محلول خاک می باشد (۲). اخیرا نتایج آزمون خاک در ترکیه نشان داده استکه نیاز به افزایش کودهای فسفره در بسیاری از خک ها نمی باشد و این امر به دلیل مصرف زیاد فسفر در گندم، سبزیجات زمستانه، ذرت، برنج، چغندرقند و … در اینکشور می باشد (۴). کوکاروکت کال (۶) نیز اعلام کردند که ۱۰ تا ۳۰ درصد فسفر مصرفی توسط گیاه استفاده و ۷۰ تا ۹۰ درصد بقیه درخاک تجمع می یابد. در مطالعه ۳۳ ساله درترکیه هم به این نتیجه رسیدند که میزان فسفر خاک طی ۱۸ سال از ۳۲ به ۳۷ درصد و در ۱۵ سال بعدی به۴۹ درصد افزایش یافت (۴).