سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدمهدی حسینی –
فائزه دارابیان –

چکیده:

نخستین بار در اوا یل قرن گذشته الکتروفلوتاسیون در بازیابی پساب های صنعتی مورد استفاده قرار گرفت . در اواخر ده ۹۰ تحقیقاتی به عما آمد تا بتوان از ا ین تکنیک در بازیابی پسلب های نفتی استفاده شود . پساب ها ی نفت ی به دل ی ل داشتن شرایط و یژه از نظر ترک یب و تولید یکی از مشکلترین آلوده کننده های محیط ی بمنظور بازیابی آلاینده ها محسوب می گردند . این موضوع باعث گرد یده است روش ه ای مرسوم در باز یابی پساب های معمولی صنعتی (روش هاس شیمیایی و بیولوژیکی) در مورد این نوع پساب ها کارایی لازم را نداشته باشند. با انجام تحقیقات گسترده و بررسی نتایج آن بنظر می رسد الکتروفلوتاسیون روشی است که می تواند جایگزین مناسبی برای روش های قدیمی و نچندان کارامد در مورد بازیابی پساب های نفتی گردد