سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید مصطفی میرسلیم – دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر مرکز تحقیقات موتور، شرکت ایپ

چکیده:

بازده تنفسی در موتورهای درون سوز تحت تاثیر عوامل متعدد تغییر می کند. با توجه به اهمیت افزایش بازده تنفسی برای دستیابی به افزایش گشتاور، کاهش مصرف مخصوص و کاهش آلودگی و نیز اثر متقابل بازده تنفسی و شار روبش، ضرورت دارد نحوه اثر گذاری عواملی نظیر شکل و حجم مجازی تخلیه دود، شیوه پرخورانی، طراحی بادامک بر بازده تنفسی به صورت منظم بررسی شود. در این مقاله نتایج حاصل از آزمون دو نوع طراحی چند راهه دود و دو حجم مختلف آن، دو نوع شیوه پرخورانی و تطبیق های مختلف آن با موتور، دو نوع طراحی بادامک، با مقایسه نتایج نظری و نتایج تجربی به کمک گاز ردیاب بررسی شده است.