سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعثد حشمتی منش – دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
محمود نیلی احمدآبادی – دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
حسن قاسمی ارمکی – دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه توهوکو ژاپن
حمیدرضا جعفریان – بخش مواد، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این تحقیق آلیاژی بین فلزی با ترکیب Ti-47Al-2Cr در کوره ذوب مجدد قوسی تحت خلاء (VAR) ذوب و ریخته گری شد . این آلیاژ پس از انجام عملیات همگن سازی در زیر دمای یوتکتوئید و عملیات حرارتی بعدی در بالای دمای Tα و تبرید سریع که منجر به زمینه ای از فاز گاما توده ای شد، مورد عملیات حرارتی سیکلی با هدف ریز دانه نمودن ساختار قرار گرفت . در طی عملیات حرارتی سیکلی تجزیه تدریجی فاز گاما منجر به ت شکیل محصولاتی با ساختار ویدمانشتاتن گردید . در این مقاله روند تغییرات ساختاری در طول عملیات حرارتی و چگونگی تشکیل ساختار ویدمانشتاتن با توجه به خصوصیات بلوری فاز مادر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.