سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا سلطانی – استاد دانشگاه صنعتی شریف
محمدرضا ایزدخواه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
مهران مصدری – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله با توجه به ساختار عملکرد بال‌های مثلثی در زوایای حمله بالا و سرعت‌های مادون صوت به انجام تحقیقات تجربی در این زمینه و بررسی چگونگی تشکیل، رشد و انهدام گردابه پرداخته شده است. همچنین در این تحقیق، تاثیر حضور کانارد بر روی رفتار گردابه لبه حمله و چگونگی انهدام گردابه بررسی شده و پس از بحث و بررسی بر روی نتایج، مشخص گردید که انهدام گردابه ابتدا در زوایای حمله پایین در ناحیه و یک پشت بال اتفاق می‌افتد و پس از افزایش زاویه حمله، محل انهدام گردابه از پایین دست جریان به سمت بالا دست به آرامی جابجا می‌شود. هنگامی که انهدام گردابه بر روی سطح بالایی بال اتفاق می‌افتد، باعث کاهش افت فشار شده و نیروی برآ را کاهش می‌دهد. همچنین مشاهده می‌شود که کانارد باعث به تعویق انداختن انهدام گردابه شده و زاویه حمله واماندگی بال را افزایش می‌دهد.