سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عبدالرحیم پرورش – گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز بهد
رعنا بناگذاراهری –
رحمت اله خسروی –

چکیده:

براساس تعریف ارائه شده توسط EPA ، هر ماده زاید جامدی که در هنگام تشخیص بیماری، درمان، ایمن سازی بدن انسان و حیوانات و در تحقیقات وابسته به آنها یا در هنگام تشخیص بیماری، درمان، ایمن سازی بدن انسان و حیوانات و در تحقیقات وابسته به آنها یا در هنگام تولید واکسن و یا آزمایشات بیولوژیکی بوجود می آید، ماده زاید یا عفونی تلقی میگردد. براساس این تعریف، حدود ۲۵-۲۰ درصد از زباله های بیمارستانی در اصفهان؛ بیولوژیکی؛و بقیه؛ غیر عفونی؛ یا ؛ شبه خانگی؛ می باشد. مرکز کنترل بیماری(CDC) فقط ۵-۳ درصد از مواد زاید را عفونی فرض می کند. این نسبت در آمریکا ۲ تا ۴ درصد و در آلمان بین ۵ تا ۵۰ درصد گزارش شده است. مقدار کل تولید زباله در بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان حدود ۱۸ تن در روز (۱۵ تن بیمارستانها و ۳ تن مراکز بهداشتی درمانی شهری) است. همچنین بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از واحدهای بهداشت بیمارستانهای اصفهان مقدار کل زباله های بیمارستانها(بدون در نظر گرفتن زباله های مراکز بهداشتی درمانی شهری، مطبها، آزمایشگاهها،…) حدود ۱۳/۵ تن در روز است که حدود ۲۰% این مقدار به میزان ۲/۸ تن، عفونی است. براساس نرخ تولید زباله(کل زباله) به ازای هر تخت حدود ۳ کیلوگرم در روز و نرخ تولید زباله عفونی به ازای هر تخت ۰/۶۵ کیلوگرم در روز برآورد میشود. با شروع تفکیک زباله ها در داخل بیمارستان و با در نظر گرفتن ضریب اطمینان مناسب به دلیل موانع احتمالی( از جمله همکاری ناقص برخی از پرسنل درمان) که ممکن است در روند اجرای تفکیک پیش آید، در ابتدای طرح درصد زباله های عفونی بیشتر خواهد بود. در طرح تفکیک داخل بیمارستان، زباله های عفونی در کیسه های پلاستیکی قرمز رنگ، زباله های شبه خانگی در کیسه های پلاستیکی سیاه رنگ و مواد زائد نوک تیز و برنده در ظروف مخصوص (کاترسوزن) جمع آوری و انتقال می یابد.برای انتقال زباله ها، با توجه به جانمایی بیمارستانها، مسیرهای خاص تعیین شده و ماشینهای اختصاصی سردخانه دار برای این منظور پیشنهاد گردیده و تعدادی از آنها خریداری شده است. در مورد دفع نهایی با مرحله ای کردن(مدولار کردن) خریداری و نصب زباله سوزها، و با توزین دقیقتر زباله های عفونی تولیدی در ابتدای طرح، از برآوردهای بیش از حد و صرف هزینه های بیمورد جلوگیری بعمل آید.