سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی لاستیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن حیدر زاده – شرکت تولیدی لاستیک البرز، مدیر ارشد طراحی و نوآوری
افشین یعقوبی – کارشناس طراحی و نوآوری

چکیده:

به دلیل تنش های وارده بر تایرباد شده و پیدایش کرنش ها و تغییر زاویه تخها، ابعاد آن تغییر می یابد این تغییر به ویژه درتایرهای بایس زیادترمی باشد تغییرشکل زیاد پروفایل تایر باد شده سبب افزایش سطح جا پا، افزایش تغییر شکل های پیچشی منجید و تنشهای برشی بین لایه ها شده و باعث خرابی در سرویس می شود.
در این مقاله علل تفاوت ابعادی و پروفایل دو نوع تایر ۱۲-۲۴ با طرح های lugو Semirib که مربوط به دو شرکت مختلف بوده و قالبهای آنها مشابه همدیگر هستند بررسی گردیده و در نهایت با ارائه تمهیداتی درفرایند تولید، سعی شده است که میزان تغیرات نسبت به تایرهای الگو و هدف به حداقل برسد.