سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

یونس حسین پور – دانشجوی دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (نویسنده مخا
کامران رئیسی – دکترا، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

فعالیت های صنعتی هوافضا، می تواند در قالب سازمان های دولتی یا موسسات خصوصی انجام گیرد. بررسی های صورت گرفته در سطح دنیا نشانگر موقعیت بیشتر بخش خصوصی در این رابطه است. شکل گیری هوافضا در بخش خصوصی می تواند از طریق خصوصی سازی شرکت های دولتی و یا تاسیس مستقیم آن ها توسط افراد صورت گیرد. این مقاله به اهمیت و ضرورت شکل گیری صنایع هوافضایی از ابتدا در بخش خصوصی می پردازد و مقایسه ای با روش اول ارائه می دهد.