سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شادی طرهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه و فسیل شناسی
حسین رحیم پور بناب – دانشگاه تهران دانشکده زمین شناسی
حسین پرتوآذر – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
زینب شهریاری – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

انقراض موجودات پرمین – تریاس (PTB) واقعه ای جهانی است که برخلاف مرز کرتاسه – ترشیری تغییرات فونا و فلورا در انجا تدریجی بوده و تغییرات سطح آب دریا چندان واضح نبوده است این مرز با تغییرات بزرگ و واضح رسوبی مشخص نمی شود. بنابراین تعیین مرز به سختی و تنهابه کمک مشاهدات میکروسکوپی امکان پذیر است. از چاههای مطالعه شده شماله ۶ و ۱۳ پارس جنوبی فونای مشابهی بدست آمده است در چاههای فوق الذکر مقاطع پرمین شامل فونای متفاوتی از فرامینیفرها و چند گونه جلبک می باشد حال آنکه مقاطع تریاس از لحاظ فسیلی بسیار فقیر می باشد.