سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی لطیفیان – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد
قاسم دینی – دانشجوی دکتری، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد
سید محمود منیر واقفی – دانشیار، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد
سید مرتضی نوابی – کارشناس ارشد، شرکت فولاد مبارکه اصفهان، واحد نورد سرد۲

چکیده:

رادیان تیوبهای کوره آنیل پیوسته شرکت فولاد مبارکه تز جنس سوپر آلیاژ Inconel 601 زودتر از طول عمر طراحی شده، تخریب شده اند. مطالعات قبلی نشان می دهد که علت تخریب آنها ترکیبی از خزش و اکسیداسیون دمای بالا است. در این شرایط چگونگی گسترش ترکهای خزشی اهمیت پیدا می کند. بنابراین در این مطالعه پس از بررسی های اولیه، ترکهایی در نمونه تهیه شده از ناحیه مجاور به منطقه تخریب، توسط دستگاه اریکسون ایجاد شد و نحوه پیشرفت ترک ها با استفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونی مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین سطوح شکست بدست آمده از آزمون کشش نمونه سالم نیز مطالعه شد. برای ارزیابی توزیع سختی، از آزمایش سختی سنجی استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که ترکها در امتداد رسوبات مرزدانه ای گسترش یافته اند. با این وجود سطح شکست نمونه سالم نشان دهنده شکست نرم ماده می باشد. نتایج ریز سختی سنجی نیز اختلاف زیاد بین زمینه و رسوبات را نشان می دهد. این حالت منجر به گسترش ترک در امتداد رسوبات سخت موجود در زمینه نرم می گردد.