سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حامد انصاری – زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه مهندسی شیمی
روح اله آذرنوش –
فرهاد شهرکی –

چکیده:

در این پژوهش، با توجه به افزایش هزینه های انرژی و اهمیت صرفه جویی در مصرف سوخت و بالا بودن مصرف انرژی برج های تقطیر، عملکرد ترمودینامیکی برجهای تقطیر بررسی شده است. بر ای این منظو ر از مفهوم اکسرژی، برای کاهش مصرف انرژی در برج های تقطیر متوالی واحد استخراج NGL استفاده شده است. پس از شبیه سازی واحد با نرم افزار Aspen plus ، راهکارهایی جهت کاهش اتلاف اکسرژی پیشنهاد شده است. که تغییر در جریان برگشتی، تغییر شرایط حرارتی خوراک بررسی شده است. به عنوان نمونه در برج C-304 با تغییر جریان برگشتی از ۴/۶ به ۳/۲ اتلاف اکسرژی کل برج حدود ۲۲ درصد کاهش می یابد و با تغییر دمای خوراک از ۱۵۹ به ۱۶۷ درجه فارنهایت اتلاف اکسرژی برج حدود ۱/۴ درصد کاهش نشان می دهد .بدین ترتیب برای تک تک برج ها اتلاف اکسرژی در جریان برگشتی و دمای خوراک ورودی اولیه و بهینه بررسی شده است.