سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحسن آل علی – دانشجوی دکتری زمین شناسی
سادات فیض نیا – دکتری زمین شناسی

چکیده:

سازند سروک واحد سنگ چینه ای ضخیمی است که دارای سن کرتاسه میانی ( آلبین – تورونین) می باشد. مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی نشان میدهد تولی سازند سروک در برش بنگستان از کمربندهای رخساره ای دریای باز، سد و لاگون نهشته شده است. بررسی رخساره ها و محیط رسوبی بیانگر رسوبگذاری این سازند در یک سیستم پلت رم کربناته از نوع شلف حاشیه دار (rimmed shelf) است. سازند سروک درناحیه مورد مطالعه از دو سکانس رسوبی تشکیل شده است سکانس اول دارای سن آلبین و سکانس دوم معادل سنومانین است.