سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اصغر احمدی ترکمانی – پژوهشکده علوم زمین – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
عبدالله سعیدی – پژوهشکده علوم زمین – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در استان زنجان ( منطقه ماه نشان ) جنوب روسای مادآباد قرار گرفته است. زمانی که راندگی قزل اوزن شروع به پیشروی به سمت بالا نمود، تاقدیس مادآباد در مسیر این گسله به صورت یک چین پیشروی گسله درآمده است. به طور محلی شاهد آنیم که در محل تاقدیس ، سازنده قرمز بالایی برای سازنده‌های پلیوکواترنری جوان‌تر رانده شده است. بررسی نتایج اندازه‌گیری‌های شیب و جهت شیب دو یال چین و زاویه بین یالی برای نمودارهای جمیسون ۱٬۹۸۷ نشان می‌دهد که چین خوردگی کالک آلکالی در این منطقه از نوع چین خوردگی پیشروی گسل می‌باشد. بدین صورت که چین خوردگی ملایم اولیه لایه‌های سنگی، با ادامه دگر ریختی حالتی نامتقارن یافته سپس خانگی شکل گرفته در هسته چین به سمت بالا پیشروی نموده است. در نهایت گسله راندگی به‌وجودآمد که می‌تواند تاقدیس مادآباد را قطع نماید .