سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

خلیل سرکاری نژاد – استادیار بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز
مریم آق اتابای – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش تکتونیک دانشگاه شیراز

چکیده:

منطقه حنشک قسمتی از زون سنندج-سیرجان است که در شمال گسل راندگی اصلی زاگرس و موازی با روند چین خوردگی زاگرس قرار دارد. سنگ های منطقه تحت تٱثیر دگرگونی دیناموترمال ناحیه ای قرار گرفته اند. چین های نا متقارن موجود در منطقه ناشی از عملکرد گسل های فرعی بیشماری است که در بین سیستم گسل های اصلی وجود دارند. در مدل سینماتیکی ارائه شده، این چین ها توسط یک برش ساده و در شرایط دگرشکلی نا هم محور ایجاد شده اند. گسل های فرعی گسترش یافته در یال پرشیب چین ها را می توان در دسته گسل ها و شکستگی های P در زونهای برشی شکنا قرار داد. الگوی تداخلی نوع سوم چین خوردگی مکرر نیز در منطقه مشاهده می شود. شواهد حاکی از آن است که چین های ناشی از گسلش بر چین های قدیمی تر تحمیل شده اند. مطالعات ساختاری سه فاز دگرشکلی را در منطقه نشان می دهند:-فاز تشکیل ریزچین ها در سنگ آهک های تریاس بالایی- فاز دگرگونی سنگ آهک ها، که احتمالاً در طی فازکوهزایی آلپی اتفاق افتاده است و -فاز تشکیل گسل عمیق اصلی.