سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بهمن سلیمانی – هیئت علمی گروه زمین‌ شناسی – دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز
ولی مهدی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین‌ شناسی نفت – دانشگاه شهید چمران اهواز
فخری زمانی – در رشته کارشناسی ارشد زمین‌ شناسی نفت – دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

میدان نفتی کرنج با روند شمال غربی – جنوب شرق در صد ۱۵ کیلومتری شرق اهواز واقع گردیده است. شناسایی افق /افق‌های گلاکونیت دار و تغییرات احتمالی آن‌ها به واسطه فرایندهای دیاژنزی موضوع مطالعه کنونی در این میدان قرار گرفته است. برای این منظور بیش از حدود ۹۰۰ مقطع نازک مطالعه و در بعضی موارد از میکروسکوپ الکترونی SEM مجهز به XRF (مدل LEO1455VP ) استفاده گردید. مطالعه دانه‌های گلاکونیت در سازنده‌های پایده و گورپی میدان نفتی کرنج نشان می‌دهد که گزاره‌های آهکی به شیلی میزبان مناسبی (به دلیل دارا بودن شرایط احیا) برای تشکیل و انتشار آن است. گلاکونیت به صورت جانشینی به حجرات فرامینیفرها به‌صورت لای پر کننده و پوشاندن به سوی بیوکلاستهای کربنات و نهایتاً به صورت پلتهای مدفوع تشکیل شده‌اند. آنالیز شیمیایی برزگر دانه‌ها نشان می‌دهد که در صد سیلیس بسیار متغیر بوده، سایر عناصر می‌کند و پیش تغییراتی را نشان می‌دهند. در این زمان حضور گوگرد نشانه وجود سولفید به همراه گلاکونیت است. تغییر شدید ترکیبی گلاکونیت می‌تواند نشانه فرایند جانشینی /انحلال این کانی و تحول آن تکانی فسفریت باشد. تجمع عنصر ایریدیم در این حالت جالب توجه است. تصاویر میکروسکپ الکترونی SEM ساخت‌های متفاوت تیغه‌ای LAMEELLA و ساخت ایلیتی شکل را مشخص می‌دارد. این تصاویر از تاریخچه پیچیده دانه‌های گلاکونیت حکایت دارد.